Saturday, January 19, 2013
Usaha menguatkuasakan Undang-undang Syariah di jalan-jalan di London. Berlaku di White Chapel, London. Media arus perdana senyap sebagai biasa. Sebarkan video ini lebih jauh dan meluas, lokasi pertama dikenalpasti sebagai Grill Restaurant Maedah, Fieldgate Street di Whitechapel. Segala usaha yang dilakukan ini amatlah di galakkan memandangkan segala kerosakan atau kemusnahan harta benda, sosial yang meningkat mendadak. Semoga mereka ini dipermudahkan olehNya.  Amiin..Semoga diselamatkan daripada musibah akibat kebodohan manusia itu sendiri..

0 comments:

Post a Comment